Veřejný sektor

Inovace ve veřejném sektoru jsou úzce spjaté s vytvářením chytrého (smart) regionu. Jedním ze základních předpokladů rozvoje inovačního prostředí je ale také vzdělávací systém. Podpora technických a přírodovědných oborů zvyšuje předpoklady pro zavádění technologických inovací. Data Regionální inovační mapy ve veřejném sektoru je možné rozdělit na dvě hlavní oblasti:


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“