RIS3 strategie

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje je strategický dokument, který podporuje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v Karlovarské kraji. Hlavním cílem RIS3 strategie je zvýšit konkurenceschopnost regionu, a to specializací na odvětví, která jsou konkurenční výhodou kraje. RIS3 strategie je rovněž předběžnou podmínkou Evropské komise pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 na výzkum, vývoj a inovace.

Implementaci RIS3 strategie do konce roku 2022 zajišťovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. s využitím Smart Akcelerátoru, který byl spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a rozpočtu Karlovarského kraje.

Od ledna 2023 je implementace RIS3 strategie zajištována s využitím projektu Smart Akcelárátoru 3 (registrační číslo CZ.02.01.02/00/22_009/0004182), spolufinancovaným z Operačního programu Jan Amos Komenský (příspěvek Evropské unie), Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje.

Více o projektu