RIS3 strategie

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje je strategický dokument, který podporuje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v Karlovarské kraji. Hlavním cílem RIS3 strategie je zvýšit konkurenceschopnost regionu, a to specializací na odvětví, která jsou konkurenční výhodou kraje. RIS3 strategie je rovněž předběžnou podmínkou Evropské komise pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 na výzkum, vývoj a inovace.

Implementaci RIS3 strategie zajišťuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. prostřednictvím RIS3 týmu s využitím Smart Akcelerátoru, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu Karlovarského kraje.

Více o projektu