Podpora inovací

Souhrnná data o voucherech Karlovarského kraje poskytovaných za účelem rozvoje inovací a podnikání

K datům

Karlovarský kraj poskytuje ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání 3 typy voucherové podpory. Data o těchto formách podpory naleznete v následujícím vizuálu, podrobnější data za jednotlivé typy voucherů jsou k dispozici na těchto stránkách:

  • inovační vouchery zaměřené na podporu technologických inovací;
  • kreativní vouchery zaměřené na podporu netechnologických inovací (zejména na marketing a průmyslový design);
  • asistenční vouchery napomáhající rozpracování strategicky významných projektů firem a subjektů veřejného sektoru.

Souhrnná data za všechny typy voucherové podpory poskytuje následující vizuál. Kromě druhu voucheru je možné z vizuálu získat přehled také o úspěšnosti jednotlivých žadatelů v rozložení na:

  • úspěšný a podpořený voucher (žadatel získal dotační podporu),
  • úspěšný a nepodpořený voucher (žadatel získal nárok na podporu, ale např. nepodepsal smlouvu o dotaci),
  • neúspěšný a nepodpořený (žadatel neuspěl v hodnocení žádosti).

Data poskytují také přehled o počtu podpořených projektů v jednotlivých doménách specializace definovaných Regionální inovační strategií Karlovarského kraje.

Zdroje dat

  • Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Aktualizace dat

  • Data jsou aktualizována jednou ročně k 15. 12.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“