Regionální inovační mapa

O Regionální inovační mapě (RIM)

Regionální inovační mapa vytváří interaktivní přehled o inovačním prostředí Karlovarského kraje. Cílem regionální inovační mapy je poskytnout široké veřejnosti přehled o inovačním prostředí Karlovarského kraje, podat náměty na vhodné potenciální regionální partnery a zvýšit transparentnost dotačních titulů poskytovaných na podporu rozvoje inovací. S uvedenými daty sami pracujeme během svých činností a přízpůsobujeme jim rozvoj regionu.

Stáhnout přehled publikovaných dat

K čemu lze mapu například využít?

Efektivní plánování náboru čerstvých absolventů

V sekci školství stačí najít obor, ve kterém vaše firma působí a následně získat přehled o počtu aktuálně studujících a o absolventech v posledních letech. Zároveň je možné na mapě škol vyhledat vhodné partnery pro spolupráci s různými typy škol, například za účelem realizace exkurzí nebo praxí.

Komplexní přehled o inovační a podnikatelské infrastruktuře

Začínající podnikatelé nebo firmy, které usilují o rozvoj inovačních a výzkumných aktivit zcela jistě ocení komplexní přehled o podnikatelských inkubátorech, co-workingových centrech, výzkumných a dalších organizacích rozvíjejících výzkum, vývoj a inovace. RIM v tomto ohledu nabízí nejen data za Karlovarský kraj, ale také za celou Českou republiku. Stačí navštívit sekci Inovační systém Karlovarského kraje.

Přehled dotačních titulů Karlovarského kraje pro rozvoj podnikání

V sekci Podpora inovací jsou uvedena transparentní data o jednotlivých podpořených i nepodpořených projektech včetně nejčastějších důvodů vyřazení žádosti. Plánujete si o dotaci požádat? Data poskytují dobrou inspiraci pro spolupráci (např. nejčastěji zvolení poskytovatelé znalostí a kreativci), ale také vám pomohou zjistit, na které důvody vyřazení si dát pozor.

Publikovaná data:

Kompletní přehled dat v jednom souboru:
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“