Inovační ekosystém Karlovarského kraje

Mapa inovační infrastruktury Karlovarského kraje

K datům

Díky interaktivnímu zobrazení, lze základní mapu inovační infrastruktury Karlovarského kraje dělit na veřejný a soukromý sektor podle typu zřizovatele. Na mapě je možné filtrovat všechna fungující coworkingová centra, pobočky vysokých škol, podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky, výzkumné organizace a další významné organizace inovačního prostředí. Inovační mapa poskytuje také regionální srovnání s ostatními kraji České republiky.

Pod mapou se nachází tabulka poskytující podrobnější údaje o jednotlivých infrastrukturách, včetně odkazu na web organizace). V dalších záložkách naleznete podrobnější data o veřejném sektoru (např. o obcích a školách) a soukormém sektoru a o podpoře podnikání (inovační, kreativní a asistenční vouchery).


Zdroj dat

Data jsou získávána v rámci mapování inovačního prostředí.

Aktualizace dat

K aktualizacím dochází průběžně.
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“