Inovační ekosystém Karlovarského kraje

Regionální inovační mapa byla přesunuta na nově vzniklý Dataportál Karlovarského kraje www.datazapad.cz.


Přejít na Dataportál Karlovarského krajeVize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“