Inovační platformy

Inovační platformy jsou konzultační a poradní skupiny složené z odborníků zastupující jednotlivé domény specializace Karlovarského kraje. Pro přípravu krajské RIS3 strategie bylo formou pilotního ověřování zrealizováno 8 platforem. Podněty z jednotlivých jednání byly zapracovány do konečné verze RIS3 strategie. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 počítá s realizací čtyř inovačních platforem.

INOVAČNÍ PLATFORMY:Členové inovačních platforem navrhují intervence k RIS3 KVK, poskytují zpětnou vazbu při realizaci projektů a posuzování dosažených výsledků a předkládají návrhy na posílení krajského inovačního systému RVVI.

Výstupy jednotlivých platforem budou základním předpokladem pro návrhy intervencí a případnou modifikaci již zavedených aktivit.

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“