Kontaktní místo

Společná aktivita Karlovarské agentury rozvoje podnikání a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, jejímž cílem je rozvinout a posílit vzájemnou spolupráci studentů a místních firem na společných projektech, výzkumných a vzdělávacích aktivitách.

SLUŽBY, KTERÉ VÁM NABÍZÍME:

  • navazování a prohlubování spolupráce mezi firmami a školami (odborná jednání, semináře, workshopy, pracovní veletrhy)
  • zapojování studentů do firem v KVK (studijní práce, praxe, stáže, letní brigády apod.),
  • informační bod Západočeské univerzity v Plzni (kontakty, příležitosti, akce, propagační materiály apod.),
  • navazování spolupráce mezi firmami v Karlovarském kraji a ZČU (výzkum, odborná jednání, semináře, uchazeči o studium),
  • vyhledávání možností vzájemné spolupráce (vč. veřejné správy a institucí),
  • poskytování informací o dotačních možnostech pro firmy,
  • služby Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (poradenství pro existující i nové podnikatele, vzdělávací služby, podpora mezinárodního obchodu, zprostředkování kontaktů na podnikatele, dodavatele a odběratele, dotační poradenství, podpora orientace ZŠ a SŠ v přípravě žáků dle potřeb trhu práce, zprostředkování zaměstnání)
  • aktivity a projekty zaměřené na podporu konkurenceschopnosti regionu


ZODPOVĚDNÉ OSOBY

Kamila Krupičková
RIS3 developerka strategických projektů
kamila.krupickova@karp-kv.cz
+420 608 982 920

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“