Inovační ekosystém Karlovarského kraje

Regionální inovační mapa vytváří interaktivní přehled o inovačním prostředí Karlovarského kraje. Cílem regionální inovační mapy je poskytnout široké veřejnosti přehled o inovačním prostředí Karlovarského kraje, podat náměty na vhodné potenciální regionální partnery a v případě sekce podpory inovací také zvýšení transparentnosti uvedených dotačních titulů. S uvedenými daty sami pracujeme během svých činností a přízpůsobujeme jim rozvoj regionu.

Díky interaktivnímu zobrazení, lze základní mapu inovační infrastruktury Karlovarského kraje dělit na veřejný a soukromý sektor podle typu zřizovatele. Na mapě je možné filtrovat všechna fungující coworkingová centra, pobočky vysokých škol, podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky, výzkumné organizace a další významné organizace inovačního prostředí. Inovační mapa poskytuje také regionální srovnání s ostatními kraji České republiky.

Pod mapou se nachází tabulka poskytující podrobnější údaje o jednotlivých infrastrukturách, včetně odkazu na web organizace). V dalších záložkách naleznete podrobnější data o veřejném sektoru (např. o obcích a školách) a soukormém sektoru a o podpoře podnikání (inovační, kreativní a asistenční vouchery).


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“