RIS3 strategie

Evropská komise stanovila pro programové období 2014–2020 podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, výzkumu a inovací. Každý členský stát je povinen připravit a realizovat tzv. strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Pro splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), která má 14 krajských příloh – regionálních inovačních strategií každého kraje.

Příprava a implementace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) byla svěřena Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, p. o. Návrh konečné verze krajské přílohy k Národní RIS3 byl dne 19. 6. 2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

RIS3 KVK reaguje na místní potenciál a specifické podmínky kraje. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu založené na inovacích, podpoře podnikání a investic do výzkumu a vzdělávání.

DOMÉNY SPECIALIZACE

 • Strojírenství a zakázková kovodělná výroba
 • Elektrotechnika
 • Automobilový průmysl
 • Tradiční průmyslová odvětví (sklo, keramika, porcelán, další nekovové minerální výrobky)
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Energetika a využití OZE, zpracování druhotných surovin – pokročilé technologie recyklace
 • Lázeňství a cestovní ruch
 • Výroba nápojů
 • Chemie


NAVRHOVANÉ KLÍČOVÉ OBLASTI ZMĚN:

 • Vyšší inovační výkonnost firem a dalších organizací
 • Lépe dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro inovace

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.