Chceme z Karlovarského kraje vytvářet chytrý region

8. 9. 2020

Chceme využít potenciál Karlovarského kraje a snažit se motivovat samosprávy a občany našeho regionu k tomu, aby se o téma chytrých měst a chytrého venkova intenzivně zajímaly. Z tohoto důvodu jsme vytvořili Analýzu chytrých řešení pro města a venkov, která vyzdvihuje příklady dobré praxe v ostatních krajích České republiky, ale zároveň poukazuje na první projekty nebo zárodky chytrých řešení v našem regionu. Možná budete stejně jako my překvapeni, jaká chytrá řešení města a obce v Karlovarském kraji již zavedla. Rádi bychom ale věděli víc. Z tohoto důvodu chystáme dotazníkové šetření zaměřené na obce, abychom zjistili, jaké máme předpoklady pro budování chytrého venkova. Pokud jste sami zástupci samospráv Karlovarského kraje, budeme rádi, když se do šetření zapojíte.

Digitalizace nabírá čím dál více na významu. Obce a města bez rychlého připojení k internetu se budou v budoucnu rozvíjet výrazně pomalejším tempem. Rychlý internet budou vyžadovat zaměstnavatelé pro své investice, ale také běžní občané, kteří budou čím dál více pracovat ze svých domovů. Je třeba se připravit na výrazné změny. Některá z měst našeho kraje se již o digitalizaci začala intenzivně zajímat. Chytrá města a chytrý venkov ale rozhodně nejsou jen o zavádění chytrých technologií do běžného života občanů.

Málokteré město u nás přistupuje ke konceptu chytrého města a venkova koncepčně. Město se nestane chytrým tím, že v parku umístí lavičku s wi-fi připojením a USB nabíječkou. Chytrá řešení nemusí být drahá a nemusí dokonce souviset ani se zaváděním digitálních technologií (obzvláště ne na venkově). Jedná se o taková řešení, která jsou finančně efektivní, šetrná k životnímu prostředí, a především reagující na problémy identifikované ve spolupráci s občany. Komunikace s občany a jejich zapojení do rozvoje měst a obcí je klíčovým znakem chytrých měst a venkova. Zapojení občanů do činnosti samospráv mimo jiné usnadňují tzv. otevřená data.

Myšlenky chytrého města, a především chytrého venkova jsou poměrně mladé. Máme příležitost uchopit toto téma strategicky a zařadit se mezi kraje, které pouze nepřejímají již zaběhlé mechanismy, ale můžeme udávat tempo s ostatními a být v některých ohledech třeba i dobrým příkladem a inspirací. Pro vytváření měst připravených na budoucnost, ve kterých stojí občané na prvním i posledním místě, máme dobré předpoklady.

Ačkoliv se má obecně za to, že nejsou lidé s naším krajem spokojeni, během naší práce se často přesvědčujeme o opaku – máme u nás velké množství patriotů a komunit, kterým na regionu opravdu záleží. Máme potenciál využít zdejších lidí a vyslechnout si jejich názory na rozvoj našich obcí a měst.

Statistiky mluví za vše. Náš region patří ke krajům, ve kterých občané využívají velmi intenzivně internet v mobilním telefonu a ve srovnání s ostatními kraji disponuje nadprůměrná část obyvatel vysokorychlostním připojením k internetu. A to i přesto, že jsme regionem s téměř nejvyšším průměrným věkem v ČR! Občané mají zkrátka o moderní technologie a internet zájem. Nenechme je za těmito výdobytky odejít jinam. Obraz moderního regionu navíc může přispět k tomu, že k nám přijdou další obyvatelé, kteří upřednostní práci z domova, kde budou mít do přírody doslova pár kroků.

Už dnes máme ve srovnání s ostatními regiony celé Evropské unie nadprůměrně vysoké pokrytí venkovských oblastí sítěmi nové generace. V našem kraji již začalo testování mobilních 5G sítí, které umožní nejen vyšší přenosové rychlosti, ale především širší zapojení tzv. internetu věcí, který napomůže připojení širokého spektra zařízení k internetu. Předpokládá se jeho intenzivní využívání v průmyslu (tedy u zaměstnavatelů v našich obcích a městech), ale také může posloužit jako jedna ze základních součástí chytrých měst. Do budoucnosti bude nepostradatelný i pro autonomní vozidla našich obyvatel, nebo také pro tzv. holografické telefonáty, které se mohou stát běžnou součástí práce z domova. Možná se vám zdají tato řešení velmi vzdálená. Opak je pravdou. Dnešní svět se mění velmi rychle. První holografický telefonát byl v Karlovarském kraji otestován v roce 2019. Autonomní vozidla se pravděpodobně budou vyvíjet přímo v našem regionu od roku 2021.

Díky bohatým zkušenostem se zlepšováním kvality životního prostředí a rozsáhlým plochám lesů jsme jedním z nejzelenějších regionů v České republice. Pomocí myšlenek chytrých měst a venkova můžeme být exemplárním příkladem zdravého regionu.

Současný vývoj nám ukazuje, jak podpora občanské sounáležitosti, budování kladného vztahu k vlastní obci a možnost podílet se na správě věcí veřejných významně pomáhají k rozvoji celého venkovského prostoru. Nabídka blízkého kontaktu s přírodou při současném využívání prvků moderní společnosti může významně posílit roli venkova v našem regionu a přilákat mladé rodiny či udržet stávající obyvatele v kraji.

Chceme z Karlovarského kraje vytvářet chytrý region
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“