Aktualizovali jsme RIS3 strategii

23. 6. 2020

V posledních měsících jsme se věnovali aktualizaci Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, kterou schválilo 15. 6. Zastupitelstvo Karlovarského kraje. A co se ve strategii změnilo?

Příliš široký záběr domén specializace, které představují konkurenční výhodu kraje, se zmenšil z původních devíti na pět. Současnými doménami specializace jsou:

  1. Strojírenství, elektrotechnika a mechatronika
  2. Automobilový průmysl a autonomní doprava
  3. Tradiční průmyslové obory – keramika, porcelán a sklo
  4. Energetická transformace a nové výzvy
  5. Lázeňství, balneologie a cestovní ruch.

Výraznými změnami prošla také strategická část a stanovené cíle strategie. Původní klíčové oblasti změn zaměřené na vyšší inovační výkonnost a rozvoj lidských zdrojů byly rozšířeny do 4P:

Private (Soukromý sektor)
Public (Veřejný sektor)
People (Lidské zdroje)
Promotion (Atraktivní region)

Na každou klíčovou oblast změn navazuje několik typových aktivit, které budeme v příštích letech rozvíjet. Dokument také reflektuje vytyčené cíle Evropské unie v novém programovém období 2021–2027, které definují „Inteligentnější Evropu“, a to prostřednictvím inovací, digitalizace, ekonomické transformace a podpory malých a středních podniků. V RIS3 strategii jsou proto zohledněny nejnovější směry inovací v podobě digitalizace, umělé inteligence a digitálních inovačních hubů. Digitalizace je jednou z aktuálních výzev regionu, která představuje významný potenciál pro budoucnost. Mezi aktuální výzvy byly ale zařazeny také kulturní a kreativní průmysly a internacionalizace, neboli mezinárodní spolupráce.

Aktualizace strategie byla vypracována za spoluúčasti Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a dalších regionálních partnerů, kteří během připomínkování vznesly k dokumentu celkem 80 připomínek, z nichž byla většina zapracována. Koncem dubna následně aktualizovanou strategii RVVI schválila. K aktualizaci se také vyjádřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Strategie je schválena i ze strany Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje a projednána byla také v dalších relevantních výborech zastupitelstva a komisích Rady Karlovarského kraje.

Všem zapojeným subjektům děkujeme.

Aktuální verzi strategii naleznete v sekci Dokumenty.

Aktualizovali jsme RIS3 strategii
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“