Čím přispívá Karlovarská agentura rozvoje podnikání k růstu Karlovarského kraje?

3. 1. 2019

Před Vánocemi jsme shrnuli naše celoroční aktivity v roce 2018 v příloze MF DNES „Rok v kraji“. Pokud jste neměli příležitost se s článkem doposud seznámit, nabízíme vám ho v elektronické podobě.

Téměř deset let realizujeme aktivity, které pomáhají v nejzápadnějším regionu naší země rozvíjet podnikání, inovace a lidské zdroje. Ve spolupráci s Karlovarským krajem finančně podporujeme inovace ve firmách, motivujeme studenty k nastartování vlastní kariéry a k podnikavosti. Marketingovými aktivitami podněcujeme regionální patriotismus a pomáháme zaměstnavatelům nalézt nová řešení pro získávání kvalitní pracovní síly. Naši činnost neustále rozvíjíme a rozšiřujeme.

V letošním roce jsme podpořili realizaci inovací v pěti firmách prostřednictvím tzv. inovačních voucherů v celkové hodnotě 0,85 mil. Kč. Věříme, že jsme tímto způsobem přispěli ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V příštím roce budeme usilovat o zavedení tzv. kreativních voucherů, které firmám pomohou rozvíjet netechnologické inovace. Jsme přesvědčeni, že produkt s atraktivním designem nebo s kvalitnějším způsobem prezentace se prodává mnohem lépe. Zájem o novou formu podpory potvrdily i výsledky dotazníkového šetření, které jsme provedli v letošním roce. Pro bylo celých 96 % dotázaných firem.

Prostřednictvím seminářů a workshopů se snažíme společně s firmami v době ekonomické prosperity hledat řešení pro udržení a případné získávání nové kvalitní pracovní síly. Členům našich inovačních platforem umožňujeme spolupodílet se na směřování regionální politiky. Na základě spolupráce soukromého a veřejného sektoru tak například vznikla ambiciózní Koncepce pro rozvoj lázeňství a balneologie Karlovarského kraje. V souladu s ní kraj rozhodl o založení Institutu lázeňství a balneologie, který obnoví výzkum v tomto tradičním odvětví. Náš region tak bude mít první veřejnou výzkumnou organizaci. Během minulého roku jsme pořádali semináře zaměřené na motivaci zaměstnanců firem nebo na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnosti v květnu. Konference Duální systém vzdělávání nastínila možnosti většího zapojení podniků do praktické výuky na středních školách. Spolupodíleli jsme se také na organizaci akce Kybernetická revoluce, zaměřené na změny manažerských modelů a nároků na zaměstnance v souvislosti s automatizací v průmyslu.

K podnikání motivujeme i mladé lidi z regionu. Například prostřednictvím akce Business kotel se mohou seznámit s životními příběhy podnikatelů z Karlovarského kraje. Akce se v letošním roce zúčastnili studenti Vysoké školy finanční a správní v Karlových Varech. V roce 2018 jsme navíc poprvé realizovali workshop Fiktivní firma, kde studenti Střední školy logistické Dalovice získali praktické informace potřebné k zahájení podnikání. Vyhlásili jsme i soutěž YouTuber, v rámci které se mohli žáci základních a středních škol zamyslet nad svou kariérní budoucností. V závěru letošního roku pak sdílely své zkušenosti z praxe podnikavé ženy Karlovarského kraje. Jsme rádi, že jsme se na rendez-vous podnikavých žen mohli s CzechInvestem podílet.

14 workshopů, seminářů, konferencí a jednání inovačních platforem navštívilo 360 účastníků.

V neposlední řadě jsme na Vánoce našim obyvatelům nadělili marketingovou kampaň „Žijeme regionem“, která má za cíl posílit jejich patriotismus ke Karlovarskému kraji. S výstupy kampaně se nyní budete moci setkávat všude kolem sebe. Sledujte Facebook „Žijeme regionem“ a web www.zijemeregionem.cz, kde se seznámíte s příběhy a názory patriotů, kteří se hrdě hlásí k regionu, z něhož pochází a ve kterém žijí. Budeme rádi, když se podělíte i o svůj příběh.

V příštím roce chystáme další nové aktivity. Těšit se můžeme například na Univerzitu dětí – technicky zaměřený zájmový kroužek pro žáky základních škol, který by u nich měl podnítit zájem o studium technických oborů. Vzniknout by měla i nová motivační videa ke studiu zdravotnických či řemeslných oborů. A to zdaleka není vše. O našich aktivitách a o pozitivních změnách v podnikání a inovacích v Karlovarském kraji informujeme pravidelně na Facebooku „Podnikej a inovuj v Karlovarském kraji“ a na našich webech www.karp-kv.cz a www.ris3kvk.cz. Budeme rádi, když nás budete sledovat a když od vás dostaneme zpětnou vazbu.

19 260 oslovených uživatelů sociální sítě Facebook.

V roce 2019 budeme nadále podporovat rozvoj vzdělávání, podnikání a inovací. Všem našim partnerům ze soukromého i veřejného sektoru děkujeme za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku přejeme hodně úspěchů!

Převážná část aktivit je realizována v rámci projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689, který je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Čím přispívá Karlovarská agentura rozvoje podnikání k růstu Karlovarského kraje?
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“