Roční bilance Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.

15. 12. 2017

  • 1.138.706,- Kč podpory přidělené firmám v rámci 7 projektů dotačního programu Inovační vouchery Karlovarského kraje
  • 18 411 shlédnutí motivačních videí v rámci ucelené kampaně na podporu technického vzdělávání
  • 409 účastníků na 14 zorganizovaných/spoluorganizovaných konferencích, seminářích, workshopech v KK (Business kotel, Regionem za výzkumem, Setkání personalistů, Setkání výchovných a kariérových poradců, Konference „Perspektivy rozvoje VŠ a SŠ v KK, Kreativní region, Inovační platformy, Obchodní snídaně, Veletrh dotačních příležitostí, apod.)
  • 88 spolupracujících odborníků
  • 43 provedených rozhovorů v rámci mapování inovačního prostředí (83% úspěšnost v oslovení firmy při prvním kontaktu)
  • 8 regionálních partnerských organizací

 Máte pocit, že se v Karlovarském kraji nic zajímavého na podporu výzkumu, vývoje, vzdělávání a rozvoje podnikání neděje a náš kraj patří mezi nejhorší kraje ČR? V Karlovarské agentuře rozvoje podnikání se přesvědčujeme o opaku. Pojďte se společně s námi podívat na uplynulý rok 2017.

Ačkoliv má náš region nejméně obyvatel ze všech krajů, chybí zde vysoká škola, která by vytvářela významný objem znalostí a nenašli bychom zde ani vědecko-výzkumné organizace, díky nárůstu výzkumných a vývojových aktivit se v posledních letech pomalu probouzí z červených čísel. Nasvědčují tomu i závěry z mapování inovačního prostředí, které jsme v uplynulém období realizovali se svými regionálními partnery. Do průzkumu se zapojilo celkem 43 firem z kraje, s nimiž byl veden rozhovor o investicích do inovací, plánovaných projektech a dalších potřebách v oblasti rozvoje inovací, výzkumného a inovačního potenciálu. Závěrem je, že téměř 2/3 zúčastněných firem disponuje zaměstnanci, kteří se věnují inovacím. Necelých 50 % pak realizuje výzkumné a vývojové aktivity a takřka 7 % plánuje do budoucna jejich rozvoj. Součástí rozhovorů byl také průzkum zájmu o realizované, nebo připravované nástroje na podporu inovačního podnikání. Největší pozornost upoutal dotační servis, inovační vouchery a spolupráce firem a škol ve smyslu pomoci při pořádání exkurzí, při vyhledávání kontaktů potenciálních zpracovatelů seminárních, bakalářských a diplomových prací na předem zadané téma.

Zmapování prostředí firem je jen zlomek skládačky směřující k rozvoji našeho regionu, kterou je potřeba neustále doplňovat o nové informace. Základním kamenem pro úspěšný a lidmi oblíbený region je velmi důležité znát potřeby všech aktérů v území, a to nejen podnikatelů, ale především obyvatel, zástupců škol, neziskových organizací či veřejné správy. Proto organizujeme tolik přínosná setkání a intenzivně sbíráme podněty, které se pak snažíme uvádět v životaschopná opatření. V reakci na aktuální témata, jako jsou vylidňování regionu, nedostatek pracovních sil, absence balneologického výzkumu a popularizace účinků zdejší lázeňské léčby na zdraví pacienta, nízká inovační aktivita regionálních firem, jsme v průběhu roku 2017 zorganizovali ve spolupráci s regionálními partnery 14 seminářů/workshopů/konferencí, napříč Karlovarským krajem pro 409 účastníků s různým oborovým zaměřením. Spolupráce s odborníky z řad regionálních i celorepublikových partnerů si velmi vážíme a jsme pyšní na to, že jich v současné chvíli máme k dispozici 88. Každé partnerství je potřeba prohlubovat, budovat důvěru a vyhledávat další, nové možnosti spolupráce, proto je naším cílem v tomto i nadále intenzivně pokračovat.

Řada opatření je již úspěšně realizována. Za zmínku stojí především Inovační vouchery, dotační nástroj na podporu spolupráce soukromého a výzkumného sektoru a motivační videa, ucelená kampaň na podporu technického vzdělávání, kterou již navštívilo prostřednictvím kanálu „Podpora vzdělávání KK“ umístěném na YouTube 18 411 návštěvníků.

Další příležitostí pro rozkvět našeho regionu je program RE:START, jež je určen pro restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Zmíněný program pomáhá zacílit vládní podporu do těchto regionů, pomáhá zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat růst. Vládou schválený Akční plán obsahuje 65 konkrétních opatření především na podporu podnikání a investic, zlepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotlivých krajích.  My, zástupci Karlovarské agentury rozvoje podnikání jsme nedílnou součástí realizačního týmu, který se podílí na tvorbě a naplňování Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 - 2018.

V následujícím roce nás čeká opět velký kus práce a my se už teď těšíme na nové výzvy, nově navázaná partnerství, a především na konkrétní aktivity, které přispějí k rozvoji našeho kraje.

Díky, že jste v tom s námi!

Tým Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vám přeje krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2018.

Převážná část aktivit je realizována v rámci projektu „Smart Akcelerátor (1. kolo)“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689, který je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Roční bilance Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“