Rada pro výzkum, vývoj a inovace posiluje svou iniciativní roli

21. 11. 2019

Ve středu 20. listopadu jsme pořádali již deváté jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která dohlíží na naplňování RIS3 strategie. Rada v průběhu času významně posiluje svou iniciativní a poradní roli a k probíraným tématům její členové vznášejí cenné podněty. Během jednání jsme projednávali aktuální informace k RIS3 strategii a projektu Smart Akcelerátor 2.0, včetně přípravy Akčního plánu RIS3 pro roky 2020-2021, podpory nadaných dětí v Karlovarském kraji, mapování v oblasti Smart Cities a Smart Villages (chytrých měst a chytrého venkova) nebo podobu nového dotačního titulu Asistence, který napomůže firmám a obcím Karlovarského kraje rozpracovat své projektové záměry do projektových fiší připravených k podání do konkrétního dotačního programu.

Řešeny byly také nové příležitosti pro kraj. Členové Rady schválili například návrh podmínek pro udělení individuální dotace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Diskutováno bylo také zapojení do projektu zabývajícího se vylidňováním kraje. Během jednání byl vznesen podnět na vytvoření nové inovační platformy zaměřené na strojírenství. Další jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace proběhne na jaře.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace posiluje svou iniciativní roli
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“