Smart Akcelerátor

Smart Akcelerátor představuje nástroj na rozvoj krajských inovačních systémů, který podpoří realizaci RIS3 KVK a především budování a posilování příslušné institucionální kapacity (činnosti krajských manažerů, podnikatelských/inovačních platforem, generování vhodných typů proinovačních schémat a projektů). Cílem projektu je přispět k rozvoji inovačního prostředí v Karlovarském kraji, který patří v této oblasti mezi kraje nejméně rozvinuté. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vyhledávání nových příležitostí pro inovace ve firmách i veřejném sektoru, posílení a rozvoj spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru s cílem zvýšit hospodářský růst a konkurenceschopnost Karlovarského kraje založené na využívání znalostí a na inovacích.

Nedílnou součástí je zvyšování povědomí místních firem a podnikatelů o roli a významu inovací, výzkumu a vývoji pro růst a konkurenceschopnost firem, motivace místních podnikatelů k zavádění inovací technické i netechnické povahy. V oblasti lidských zdrojů je podpora zaměřena na zlepšení dostupnosti a kvalifikace pracovní síly pro firmy, které vykazují inovační aktivity a potýkají se s problémy při jejím zajišťování.

Klíčové aktivity:

Základní tým

Zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci RIS3 KVK prostřednictvím realizačního týmu.

Vzdělávání

Rozvoj kompetencí členů realizačního týmu a odborných pracovníků kraje včetně posilování relevantních kompetencí odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji.

Mapování

Cílem aktivity je zmapovat a sledovat vývoj a změny inovačního prostředí v Karlovarském kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat intervence nové.

Propagace

Posilování komunikace a marketingu inovačního systému. V rámci aktivity bude zpracována marketingová strategie a komunikační plán.

Žadatel: Karlovarský kraj
Partner: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
Realizace: 1. 2. 2016 – 31. 7. 2019
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.