Známe priority v oblasti rozvoje lázeňství a balneologie

1. 11. 2019

Ve dnech 7. a 30. 10. 2019 se uskutečnila další zasedání Inovační platformy lázeňství a balneologie, která je konzultační a poradní skupinou složenou z odborníků zastupující významné subjekty působící v tomto odvětví. Ing. arch. Vojtěch Franta, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, informoval o postupu při zřizování Institutu lázeňství a balneologie. Hlavním cílem této veřejné výzkumné instituce bude ověřit účinky lázeňské léčby na lidský organismus a pozitivní závěry výzkumu následně využít k propagaci lázeňství Karlovarského kraje.

Členové inovační platformy dále vybírali z 54 opatření, která definovala Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje, ta nejvýznamnější. Za klíčovou odborníci považují balneologickou výzkumnou činnost s následným zavedením výsledků výzkumu do praxe a jejich legislativní zakotvení ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Podmínkou pro úspěšný rozvoj je rovněž intenzivnější zapojení samospráv do financování aktivit spojených s balneologií a zlepšování stavu městské a lázeňské infrastruktury.

V rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0, který představuje nástroj na rozvoj krajských inovačních systémů, budou mimo jiné zpracovány technické manuály lázeňské péče. Mezi preferovaná témata patří například Zásady tvorby balneoprovozu, Lázeňský statut a jeho tvorba v kontextu potřeb města nebo Správa zdrojů.

Známe priority v oblasti rozvoje lázeňství a balneologie
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“