Zástupci lázeňství a balneologie se shodli na potřebnosti marketingu lázeňských měst v regionu

29. 5. 2017

Marketing podpořený krajem, Českou republikou, ale i samotnými lázeňskými městy by uvítali zástupci lázeňských zařízení, kteří se zúčastnili inovační platformy pro lázeňství a balneologii dne 24. 5. 2017 v hotelu Savoy Westend.

Marketing však není jediným problémem lázeňství a balneologie. Negativně je vnímána také absence balneovýzkumu. Představitelé lázeňských zařízení dlouhodobě a opakovaně prosazují jeho potřebu a zároveň nabízejí součinnost a spolupráci.

Jednání zahájil Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc. prezentací o slavné minulosti Výzkumného ústavu balneologického fungujícího do začátku devadesátých let minulého století v Mariánských Lázní. Následné zrušení a současná absence aplikovaného výzkumu v oblasti balneologie vede ve svém důsledku k nízké míře verifikace účinků zdejší lázeňské léčby. Ta v současné době není podporována výzkumnou činností včetně prezentace pozitivních efektů lázeňské péče. Výčtem současných možností výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie Karlovarského kraje se otevřela diskuse, ze které vyplynula potřebnost soustavného marketingu na podporu lázeňství a balneologie u nás i v zahraničí. Marketing by měl být zaměřen především na popularizaci účinků zdejší lázeňské léčby na zdraví pacienta.

Výstupy z jednání inovační platformy budou zohledněny při tvorbě nového akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Více informací o restrukturalizaci naleznete na www.restartregionu.cz.


Zástupci lázeňství a balneologie se shodli na potřebnosti marketingu lázeňských měst v regionu
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“