Výsledky dotazníkového šetření ke kreativním voucherům

12. 11. 2018

Minulý měsíc jsme vás žádali o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku zjišťujícího zájem o Kreativní vouchery, které podporují růst firem za pomoci vylepšení designu produktů a způsobů jejich prezentace. Děkujeme všem firmám za vyplnění a přinášíme vám exkluzivní data ze šetření.

96 % všech dotázaných by uvítalo zavedení Kreativních voucherů.

Celých 96 % dotázaných souhlasilo v dotazníkovém šetření se zavedením kreativních voucherů. I v případě, že by se museli žadatelé finančně spolupodílet na realizaci, dosahoval zájem 88 %. Více než polovina respondentů by uvítala zejména podporu s rozvojem své webové prezentace. Vysoký zájem byl také o vývoj mobilních aplikací nebo reklamních videí.

Mezi respondenty jednoznačně dominovaly malé firmy. Téměř dvě třetiny zúčastněných firem mělo méně než 5 zaměstnanců. Zastoupení subjektů dle jejich oboru činnosti bylo velmi rozmanité. Výsledky průzkumu byly dne 8. 11. 2018 prezentovány Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která doporučila Radě Karlovarského kraje zahájit činnosti na zavedení Kreativních voucherů.Výsledky dotazníkového šetření ke kreativním voucherům
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“