Víme, jak vypadá prostředí a provoz dílen, laboratoří a paroplynu Sokolovské uhelné

1. 3. 2018

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu vzdělávání jsme 26. 2. 2018 společně s partnerskými organizacemi Sokolovskou uhelnou právním nástupcem, a.s. (dále jen SUAS), Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o., agenturou CzechInvest a Úřadem práce uspořádali setkání výchovných a kariérových poradců ZŠ a SŠ Karlovarského kraje. Hlavním bodem programu byla exkurze paroplynu, dílen a laboratoří ve společnosti SUAS na Vřesové. Samotné exkurzi provozů předcházelo představení společnosti, diskuse o aktuálních potřebách lidských zdrojů a prognózách následné těžby. Mimo jiné se též diskutovalo o aktuálním tématu chystaného partnerského projektu s BMW. První vývojový areál společnosti BMW Group ve východní Evropě pro testování autonomních vozidel vznikne v Karlovarském kraji, a to právě ve spolupráci s vlastníkem pozemků společností SUAS a Karlovarským krajem. Na ploše 500 hektarů poblíž Sokolova by mělo vzniknout vývojové centrum, které se bude specializovat především na elektromobilitu, digitalizaci, autonomní řízení, stejně jako na asistenční systémy.

Velkým tématem v diskusi pochopitelně byla i problematika nedostatku pracovních sil na obslužných pozicích společnosti. I přes to, že se jedná o jednoho z největších a velmi stabilních zaměstnavatelů v Karlovarském kraji, který svým zaměstnancům nabízí nespočet benefitů, stále se nedaří naplnit všechny volné pozice. Společnost SUAS je pozitivně nakloněna jakékoliv spolupráci se školami v kraji, stejně tak tomu napovídá například mnohaleté partnerství s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou v Sokolově. Dobrým příkladem je též možnost zpracování diplomových a bakalářských prací na půdě společnosti. V tomto případě se jedná o spolupráci vedoucí k oboustranné spokojenosti. Student má možnost zpracovat svou práci pod vedením zkušeného pracovníka společnosti a SUAS má k dispozici výsledky měření, které jsou pro ni z hlediska dalšího vyhodnocování velmi přínosné.

Z pokládaných dotazů, zájmu o další spolupráci a celkového počtu účastníků z řad výchovných a kariérových poradců lze vyvodit, že se akce setkala s velkým úspěchem a my budeme věřit, že se oběma stranám podaří navázat další přínosné vazby.

Velké poděkování patří všem partnerským organizátorům, zejména však p. Pavlíně Havlanové (oddělení vzdělávání SUAS) za organizaci přátelského setkání.

Víme, jak vypadá prostředí a provoz dílen, laboratoří a paroplynu Sokolovské uhelné
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“