V září pořádáme inovační platformu lidské zdroje pro inovace

31. 8. 2017

Na květnovou diskusi v rámci inovační platformy „Lázeňství a balneologie“ navážeme v září inovační platformou „Lidské zdroje pro inovace“. Inovační platforma proběhne v rámci akce „Setkání personalistů Karlovarského kraje“ v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary dne 22. 9. 2017 od 9 hodin. Nosným tématem diskuse bude vylidňování Karlovarského kraje, diskutovány budou otázky, co studentům a absolventům v Karlovarském kraji chybí, z jakého důvodu nejčastěji z Karlovarského kraje odcházejí a co by je eventuálně mohlo přimět k návratu.

Účast na setkání je bezplatná. Kapacita prostor je nicméně omezena, v případě zájmu o akci se prosím registrujte. Na základě zaslaného přihlášení Vám bude zasláno potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je 18. 9. 2017. Více informací o chystané akci naleznete v pozvánce.

Realizace zbylých dvou inovačních platforem – „Inovace ve firmách a transfer technologií“ a „Tradiční průmyslové obory“ je plánována do konce roku 2017.

V září pořádáme inovační platformu lidské zdroje pro inovace
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“