V Karlovarském kraji vzniká veřejná výzkumná instituce

24. 5. 2019

Rozvoj výzkumu v Karlovarském kraji podpoří Institut lázeňství a balneologie, který byl koncem dubna zapsán do rejstříku Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Karlovarský kraj se tak stal sedmým krajem v České republice disponujícím na svém území veřejnou výzkumnou institucí.

Hlavním cílem Institutu bude ověřit účinky lázeňské léčby na lidský organismus a pozitivní závěry výzkumu následně využít k propagaci lázeňství Karlovarského kraje. Mezi činnosti bude patřit také standardizace a certifikace lázeňských provozů. Institut svou činností naváže na historii Výzkumného ústavu balneologického, který sídlil v Mariánských Lázních a zanikl začátkem 90. let. Sídlo výzkumného ústavu by mohlo být v budově bývalé základní školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech, ve které by do budoucna mohla působit také případná vysoká škola zaměřená na balneologii nebo balneologická knihovna. Činnosti Institutu by měly být částečně financovány z projektu Smart Akcelerátor 2.0.

Karlovarský kraj již vyhlásil výběrová řízení na následující pozice:

  • Developer strategických projektů v oblasti lázeňství a balneologii
  • Projektový manažer pro oblast lázeňství a balneologie
  • Odborný pracovník pro Institut lázeňství a balneologie

Pokud se zajímáte o tématiku lázeňství a balneologie a máte náměty na jejich rozvoj, neváhejte se do výběrových řízení přihlásit.


V Karlovarském kraji vzniká veřejná výzkumná instituce
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“