SERIÁL: Specializace Karlovarského kraje -> #1 Strojírenství

5. 9. 2018

Víte, čím vyniká Karlovarský kraj ve strojírenství a kovodělné výrobě? Sledujte náš seriál článků, v rámci kterého vám představujeme nejdůležitější průmyslová odvětví Karlovarského kraje…

Strojírenství a zakázková kovodělná výroba je první z domén specializace Karlovarského kraje. V této doméně specializace působí v kraji přibližně 170 firem s 5 600 zaměstnanci. Větší část těchto firem se věnuje kovodělné výrobě.

Firmy jsou často navázány na německé a další zahraniční odběratele. Zahraniční kontakty poskytují firmám Karlovarského kraje zajímavá technická know-how a odborné kompetence. U firem často převažuje zakázková výroba, přesto je v kraji i několik firem věnujících se výzkumně-vývojovým aktivitám. Během realizace výzkumných, vývojových a inovačních projektů mohou strojírenské firmy, stejně jako podniky z jiných oborů, využívat podpory Karlovarského kraje v podobě inovačních voucherů. S podporou inovačních voucherů navazují firmy nejčastěji spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, během inovačních projektů ale firmy spolupracují také s Českým vysokým učením technickým v Praze nebo s Technickou univerzitou v Liberci.

A čemu se strojírenské a kovodělné firmy v kraji nejčastěji věnují? Velká část firem je navázána na automobilový průmysl, kterému bude ještě věnován zvlaštní článek. Kromě produkce komponentů pro automobily se ale v kraji vyrábějí také různé druhy průmyslových pecí, mimo jiné pro potřeby výroby keramiky. Významná část firem se věnuje také produkci přepravních kontejnerů, konstrukci dopravníkových systémů pro výrobní linky nebo konstrukci strojů na zpracování plastů. Firmy se navíc věnují jak precizní výrobě malých kovových dílů, tak i velkým strojním celkům.

Strojírenství je oborem, který je vyučován na celé řadě středních škol v Karlovarském kraji. S těmito školami a s konkrétními firmami se můžete seznámit prostřednictvím našeho videa.

SERIÁL: Specializace Karlovarského kraje -> #1 Strojírenství
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“