Regionální inovační strategie prošla prvními úpravami

23. 7. 2018

Regionální inovační strategie byla poprvé od roku 2014 pozměněna. Formální úpravy provedené ve strategii reflektují změny, které nastaly v inovačním systému Karlovarského kraje v posledních letech. Ke změnám v RIS3 strategii docházelo průběžně během prvního pololetí roku 2018. Úpravám předcházelo vymezení oblastí vyžadujících aktualizaci. Během této činnosti bylo rozhodnuto, že úpravy nebudou mít zásadní charakter a nebude se měnit specializace Karlovarského kraje vymezená devíti průmyslovými odvětvími, která jsou pro Karlovarský kraj zásadní.

Změny se naopak týkaly indikátorové soustavy, pomocí které je možné zaznamenávat dlouhodobé trendy v inovačním prostředí Karlovarského kraje. Aktuální informace byly doplněny také k podpůrným opatřením, které zlepšují podmínky pro realizaci inovací ve firmách. Aktuální verzi RIS3 strategie, kterou schválila koncem května Rada pro výzkum vývoj a inovace naleznete v sekci „Dokumenty“.


Regionální inovační strategie prošla prvními úpravami
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“