První jednání marketingové platformy

21. 5. 2020

Pozitivní ohlas přinesla první marketingová platforma, která se uskutečnila z iniciativy Karlovarské agentury rozvoje podnikání v pátek 15. 5. 2020. Na platformě se setkali zástupci institucí a organizací našeho regionu s cílem nastavení spolupráce, vzájemné informovanosti a společné kooperace v rámci Karlovarského kraje. Agentura KARP také představila aktuality týkající se kampaně Žijeme regionem. Věříme, že vzájemná otevřenost a komunikace je ta nejlepší možná cesta pro rozvoj našeho regionu.

První jednání marketingové platformy
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“