Proč se náš kraj vylidňuje a co s tím?

25. 9. 2017

Právě na toto téma se diskutovalo v rámci inovační platformy „Lidské zdroje pro inovace“, která byla tentokrát provázaná se Setkáním personalistů Karlovarského kraje. Během setkání byly představeny závěry Analýzy příčin odchodu pracovní síly z Karlovarského kraje, kterou nechala vypracovat Karlovarská agentura rozvoje podnikání. V následující intenzivní diskuzi představilo několik účastníků své vlastní zkušenosti se získáváním absolventů.

Z diskuze vyplynulo, že je třeba narušit stereotypy, které se s Karlovarským krajem pojí. Karlovarský kraj již z pohledu firem není založený jen na dělnických pozicích a krajem s nízkými mzdami. Po technicky vzdělaných vysokoškolácích je silná poptávka, obtížné je nicméně dostat se k absolventům a přesvědčit je o usazení se v Karlovarském kraji.

Na diskusi navázali další prezentující, kteří nastínili možné formy spolupráce mezi školami a firmami Karlovarského kraje, juniorský program ve firmě ept connector s.r.o. a nově zřizovanou pobočku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech. Také tyto prezentace následovaly zvídavé dotazy z řad účastníků. Celou akcí provázel redaktor České televize Vladimír Keblúšek.


Proč se náš kraj vylidňuje a co s tím?
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“