Příležitost pro další podporu inovačního prostředí kraje: Smart Akcelerátor II

28. 8. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Smart Akcelerátor II. Vyhlášení této výzvy nám otevírá prostor pro další nové aktivity, které napomohou rozvíjet inovační systém Karlovarského kraje.

Ve výzvě je připraveno pro žadatele 550 milionů korun. Podpořené projekty budou dále rozvíjet a navazovat na činnosti původního projektu. Kraje tak mohou díky projektu podporovat a rozvíjet strategické projekty nebo budovat marketing inovačního systému kraje. Karlovarský kraj by mohl dosáhnout až na 45 milionů korun.

A co by mohl Karlovarský kraj v rámci projektu Smart Akcelerátor II rozvíjet? Kromě dosavadního mapování a vyhodnocování inovačního prostředí a již brzy realizované marketingované kampani na podporu posílení vědomí o inovačním prostředí Karlovarského kraje, by mohlo dojít také například na vyzkoušení projektu Univerzita dětí. V rámci tohoto projektu by byl zřízen zájmový kroužek pro děti, které by absolvovaly imaginární semestr na technicky zaměřené univerzitě. Cílem projektu je pozvednout u dětí zájem o technické obory. Další ze zvažovaných aktivit je podpora výzkumu a vývoje v oblasti balneologie v Karlovarském kraji.

Nejzazší termín pro podání žádosti o podporu nového projektu Smart Akcelerátor je 31. 10. 2019.


Příležitost pro další podporu inovačního prostředí kraje: Smart Akcelerátor II
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“