Podzimní kolo inovačních platforem pokračuje

14. 11. 2019
Dne 13. listopadu se uskutečnilo pravidelné zasedání Inovační platformy tradiční průmyslové obory, která je realizována v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0. Zúčastnili se především zástupci firem, vedení Karlovarského kraje, akademického sektoru, Karlovarské agentury rozvoje podnikání, ale i dalších relevantních institucí.

Na jednání byla diskutována především nutnost realizovat propagační opatření zaměřené na podporu tradičních oborů, kterými jsou sklo, keramika a porcelán. Mezi již realizovanými opatřeními byly zmíněny např. změna názvu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, otevření nového studijního oboru Design skla na uvedené škole a vyhlášení soutěže pro základní školy Kolonádní pohárek.

Dále byly představeny v současné době realizované projekty zaměřené právě na diskutovanou oblast. Jedná se o projekt CerDee a InduCII (prezentace jsou k dispozici níže). V rámci dalšího představeného tématu zazněla informace o zahájení aktivit, vedoucí k možnosti využít kreativního průmyslu pro další rozvoj Karlovarského kraje.

Podzimní kolo inovačních platforem pokračuje

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“