Odborníci z oblasti lázeňství a balneologie pracují na přípravě jednotné strategie

6. 4. 2018

Karlovarský kraj společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a MEDISPOU inicioval společné jednání zástupců oboru lázeňství a balneologie. Cílem odborné platformy bude vytvoření jednotné strategie, kterou v současné době náš region postrádá. Akce se uskutečnila v závěru tohoto pracovního týdne v Hotelu Imperial v Karlových Varech.

Pozvání na setkání přijali zástupci organizací, jako je například Balneologický institut Karlovy Vary, Svaz léčebných lázní, Výzkumný ústav balneologický, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád či Asociace hotelů a restaurací. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo koncentrovat na jedno místo významné kapacity a společně s nimi zahájit strategické směřování lázeňství a balneologie,“ uvedl uvolněný člen zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

Akce byla zahájena prohlídkou balneo provozu Hotelu Imperial Karlovy Vary, který poskytuje svým hostům komplexní lázeňskou péči na nejvyšší úrovni. Následovalo zpracování SWOT analýzy, hledání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v lázeňství a balneologii. Otevřel se tak prostor pro velmi zajímavou diskuzi. „Na jednání navážeme v průběhu měsíce května, kdy se znovu sejdeme a budeme pokračovat definováním společné vize. Věřím, že společnými kroky se nám podaří posunout obor, který je konkurenční výhodou regionu, o krok dopředu,“ doplnil Vojtěch Franta.

Odborníci z oblasti lázeňství a balneologie pracují na přípravě jednotné strategie
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“