Obnovení výzkumu v balneologii graduje

28. 11. 2018

Významní zástupci lázeňství formovali v úterý opět Koncepci pro rozvoj lázeňství a balneologie Karlovarského kraje. Tentokrát byla na řadě především implementační část, která určuje rozdělení rolí mezi zapojené organizace a postup naplňování cílů koncepce.

Zásadním krokem pro rozvoj výzkumu v oblasti balneologie bude založení Institutu lázeňství a balneologie, jehož název minulý týden již schválila Rada Karlovarského kraje. Hlavním cílem institutu bude vědecké ověřování pozitivních účinků lázeňské léčby. Náseldná propagace pozitivních zjištění napomůže kraji zvýšit konkurenceschopnost zdejšího lázeňství. Institut by měl být založen v první polovině roku 2019.


Obnovení výzkumu v balneologii graduje
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“