Nová šance pro náš region

14. 7. 2017

V pondělí 10. července 2017 vláda schválila Akční plán strategie hospodářské restrukturalizace, jehož realizace pomůže strukturálně postiženým regionům. Zhruba 42 miliard by mělo být investováno do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje tak, aby dosáhly úrovně ostatních krajů. Vládou schválený Akční plán obsahuje 65 konkrétních opatření především na podporu podnikání a investic, zlepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotlivých krajích. Karlovarský kraj by se měl také dočkat finančních prostředků na rozvoj lázeňství a balneologie a infrastruktury pro Univerzitu Karlovu, jejíž 3. lékařská fakulta zahájí svou činnost již v letošním akademickém roce 2017/2018, a to oborem Fyzioterapie.

Více informací o projektu: www.restartregionu.cz


Nová šance pro náš region
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“