Na co se specializuje Karlovarský kraj?

7. 8. 2018

Víte, čím vyniká Karlovarský kraj v průmyslu a v čem má významné předpoklady pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací?

Možná byste čekali na tuto krátkou otázku stručnou odpověď. V ostatních krajích České republiky by vám většinou stačilo vyjmenovat čtyři až pět průmyslových odvětví s poměrně konkrétní specializací. V Karlovarském kraji je ale kvůli vysoké rozrůzněnosti odvětvové struktury situace trochu odlišná, mezi hlavní odvětví průmyslu (tzv. domény specializace) patří dokonce devět oborů, což je v porovnání s ostatními kraji jednoznačně nejvíce:

  1. Strojírenství a zakázková kovodělná výroba
  2. Elektrotechnika
  3. Automobilový průmysl
  4. Tradiční průmyslová odvětví – sklo, keramika, porcelán, další nekovové minerální výrobky
  5. Energetika a využití OZE, zpracování druhotných surovin – pokročilé technologie recyklace
  6. Výroba pryžových a plastových výrobky
  7. Lázeňství a cestovní ruch
  8. Výroba nápojů
  9. Chemie

V následujících měsících vám jednotlivá odvětví blíže představíme. Nedočkavci nemusí čekat a rovnou nahlédnout do tzv. Regionální inovační strategie, která jednotlivé domény specializace Karlovarského kraje důkladně rozebírá…


Na co se specializuje Karlovarský kraj?
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“