Množství strategických příležitostí v kraji vede k založení nové inovační platformy

16. 1. 2020

15. ledna proběhlo první jednání Inovační platformy pro strategické příležitosti. Jednalo se o úvodní setkání nově vytvořené skupiny, která si klade za cíl zahájit strategické plánovaní pro přípravu regionu na příchod významných investorů, a to především v souvislosti s plánovaným ukončením těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Členy platformy jsou zástupci politické reprezentace dotčených obcí i Karlovarského kraje, zástupci Karlovarské agentury rozvoje podnikání, zástupci podnikatelských subjektů a také zástupci z řad vysokého školství. Na úvod vystoupil starosta města Chodov pan Patrik Pizinger, který právě uvedl, že současná zkušenost s příchodem významného investora do našeho regionu jasně ukázala nutnost být lépe připraveni na takovouto situaci.

Bylo naplánováno vytvoření rozvojového dokumentu, který by měl významně pomoci právě při procesu transformace Karlovarského kraje a také byla naplánovaná další jednání a společné konference, které by měly taktéž pomoci najít potřebná řešení. Velmi pozitivně byla vnímána nabídnutá spolupráce s ČVUT při realizaci připravovaných projektů.


Množství strategických příležitostí v kraji vede k založení nové inovační platformy
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“