Mapování inovačního prostředí je téměř v polovině

6. 6. 2017

Pracovní týmy složené ze zástupců Karlovarské agentury rozvoje podnikání, CzechInvest, Agentury pro podnikání a inovace a Krajské hospodářské komory doposud navštívily téměř polovinu firem, které byly vybrány pro mapování inovačního prostředí Karlovarského kraje. Rozhovor s čelními představiteli firem na téma inovace byl již veden s devatenácti z nich. S dalšími pěti firmami jsou schůzky již domluveny. Úspěšnost realizace rozhovoru s vybranou firmou přesahuje 80 %, za což bychom chtěli poděkovat zúčastněným firmám, které nám při svém pracovním vytížení věnují čas na přibližně hodinový společný rozhovor.

Pro mapování inovačního potenciálu bylo vybráno 43 firem různé velikosti z Karlovarského kraje. Na realizaci aktivity se podílí čtyři dvoučlenné týmy, kde každý člen je zástupcem jiné agentury. V případě nezájmu firmy o účast na mapování je vybrána náhradní společnost s podobnými kritérii.

A co jsme doposud zjistili?

Téměř 90 % navštívených firem různorodým způsobem realizuje inovace. Přes 40 % firem se navíc zabývá i činnostmi v oblasti výzkumu a vývoje nebo se jim v budoucnu plánuje věnovat. Přibližně 10 % firem tyto aktivity realizuje i nad rámec řešení zakázek pro zákazníky. Zajímavá je také skutečnost, že doposud navštívené firmy exportují své produkty na 5 světových kontinentů (mimo Evropy také do Severní a Jižní Ameriky, do Asie a Austrálie).

Součástí rozhovoru je také zájem firem o jednotlivé již realizované, nebo připravované nástroje na podporu inovačního podnikání. Největší zájem byl zatím projeven o dotační informační servis, inovační vouchery a o podílení se firem na psaní seminárních a absolventských prací na vysokých školách. Více informací o jednotlivých nástrojích naleznete v RIS3 strategii Karlovarského kraje.


Mapování inovačního prostředí je téměř v polovině
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“