Karlovarský kraj obohatil RIS3 strategii o přeshraniční rozměr

20. 9. 2017

Karlovarský kraj nechal zpracovat v rámci projektů CLARA 3 přeshraniční RIS3 strategie Karlovarského kraje s Bavorskem a Saskem. Cílem přeshraniční regionální inovační strategie je blíže nastínit inovační prostředí dvou německých spolkových zemí tvořících společnou hranici s Karlovarským krajem. Strategie blíže charakterizuje zásadní aktéry inovačního prostředí a dotační nástroje pro rozvoj inovací. Na analytickou část navazuje návrh opatření a akční plán. Strategie by měla sloužit jako podkladový materiál pro společnou diskuzi nad oblastí přeshraničního podnikání a inovací v návaznosti na stávající aktivity Karlovarského kraje při vytváření širšího inovačního prostředí.

Projekty Clara 3 podporují spolupráci v oblasti veřejné správy mezi Karlovarským krajem, Saskem a Bavorskem. Více informací o projektech Clara 3 naleznete na internetových stránkách www.clara3.eu.

Obě strategie naleznete také v sekci "Dokumenty".

Karlovarský kraj obohatil RIS3 strategii o přeshraniční rozměr
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“