Karlovarská agentura rozvoje podnikání se svými partnery zahájila mapování inovačního prostředí

11. 5. 2017

Karlovarská agentura rozvoje podnikání společně se svými partnery – agenturou CzechInvest a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zahájily koncem měsíce dubna řízené rozhovory s firmami Karlovarského kraje. Cílem rozhovorů je získat výchozí přehled o inovačním potenciálu firem Karlovarského kraje a zjistit zájem firem o jednotlivé zamýšlené nástroje na podporu inovačního podnikání. Zahájení rozhovorů předcházely několikaměsíční přípravy související s vytvářením postupů realizace mapování (např. výběr firem zapojených do mapování), konzultace s partnery projektu Smart Akcelerátor a s Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Bližší informace o výstupech mapování vám formou aktualit budeme přinášet během následujících měsíců.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání se svými partnery zahájila mapování inovačního prostředí
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“