Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

26. 1. 2021

Dnes, 26. ledna 2021, se uskutečnilo jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje, jejímž předsedou je nově Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje. Jednání proběhlo online v počtu 27 zástupců z oblasti školství, soukromého sektoru, výzkumných organizací a naší agentury KARP, která zajišťuje činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje.  

V průběhu jednání byli účastníci seznámeni s probíhajícími aktivitami na podporu rozvoje Karlovarského kraje. Byly představeny výstupy Analýzy Chytrého regionu, aktualizace akčního plánu Regionální inovační strategie, aktuální informace k Dětské technické univerzitě, k pilotním projektům Kreativní učení a Nadané děti, dotačním titulům, EDIHu a další. Činnosti Institutu lázeňství a balneologie, veřejné výzkumné instituce v Karlovarském kraji, představila ředitelka Kristýna Matějů. Dále Miloš Soukup z Ministerstva pro místní rozvoj seznámil přítomné s Fondem pro spravedlivou transformaci a přípravou Operačního programu Spravedlivá transformace.

Další jednání se uskuteční v průběhu měsíce dubna 2021.


Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“