Jak probíhá aktualizace RIS3 strategie?

5. 2. 2018
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje rozhodně nepatří mezi strategie, které by skončily „v šuplíku“. A protože každou strategii je třeba jednou za čas aktualizovat na základě nových poznatků a zkušeností, pracujeme v současné době na její nové verzi.

Naše práce byla zahájena v podzimních měsících minulého roku, kdy byl nejprve ověřen význam takzvaných domén specializace Karlovarského kraje. Domény specializace definují klíčová odvětví ekonomiky pro náš region. Ekonomika Karlovarského kraje je nicméně značně různorodá a nalézt v ní klíčová odvětví, která by hnala náš kraj dopředu, není jednoduché. Právě z tohoto důvodu zůstane i nadále v RIS3 strategii Karlovarského kraje zachován poměrně vysoký počet domén specializace. Výčet všech devíti domén naleznete v sekci RIS3 strategie.

V současné době aktualizujeme soustavu indikátorů, která nám pomáhá zaznamenávat dlouhodobé trendy v regionu. Původní soustavu indikátorů se snažíme upravit tak, abychom byli schopni lépe zaznamenávat změny, které napomáhají rozvíjet výzkum, vývoj a inovace v Karlovarském kraji. Současně se snažíme aktualizovat doprovodná data uvedená v příloze strategie, která vypovídají více o postavení ekonomiky našeho kraje v celonárodním srovnání.

Po provedení veškerých činností spojených s aktualizací si budete moci na našich stránkách prolistovat strategii podrobněji. V současné chvíli je nutné si vystačit „pouze“ s verzí z roku 2014, kterou naleznete v sekci „Dokumenty“.

Jak probíhá aktualizace RIS3 strategie?
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“