Jak je na tom náš Smart Akcelerátor v porovnání s ostatními kraji?

15. 2. 2018

Začátkem roku 2018 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy evaluační šetření projektů Smart Akcelerátor v jednotlivých krajích. Závěry z evaluačního šetření byly následně 1. února prezentovány na jednání kulatého stolu k podpoře regionálních inovačních systémů prostřednictvím výzvy Smart Akcelerátor. A jak si stojí Karlovarský kraj v realizaci mezi ostatními kraji?

Karlovarský kraj je pátým nejúspěšnějším krajem v počtu zahájených intervencí uvedených v RIS3 strategii. Celkově je v současnosti realizováno 17 intervencí, mezi které patří například inovační vouchery, mapování potřeb místních firem nebo také inovativní osvětové kampaně ve formě motivačních videí. Těmito aktivitami jsou navíc pokryty všechny čtyři strategické cíle RIS3 strategie. Díky realizaci Smart Akcelerátoru se také podařilo vytvořit stabilní síť partnerů zahrnující firmy, výzkumné organizace a veřejný sektor. V porovnání s ostatními kraji projekt Smart Akcelerátor na druhou stranu přinesl poměrně nízké dodatečné finanční prostředky. Jejich výše nicméně odpovídá reálné pozici Karlovarského kraje v inovačních aktivitách.

Na dosavadní úspěchy by mohl Karlovarský kraj navázat během realizace projektu Smart Akcelerátor II. Vyhlášení výzvy na podporu tohoto projektu je plánováno na přelom června a července tohoto roku.

Více informací o kulatém stolu naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak je na tom náš Smart Akcelerátor v porovnání s ostatními kraji?
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“