Inovační vouchery pro rok 2018 vyhlášeny

6. 4. 2018

Na nové zjednodušené podmínky se mohou v letošním roce těšit všichni žadatelé. Mezi nejdůležitější změny patří zavedení pětidenní lhůty na odstranění vad a doplnění neúplné žádosti, lepší systém hodnotících kritérií, prodloužení doby realizace o dva měsíce nebo posun termínu pro závěrečné vyúčtování a finanční vypořádání na březen následujícího roku. Nově bude podávána žádost prostřednictvím elektronického systému. Podrobnosti ke všem novinkám budou podrobně představeny na semináři organizovaném Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání dne 11. 4. 2018 v prostorách Podnikatelského inkubátoru Kanov.

Elektronické žádosti je možné podávat v termínu od 7. do 21. května. Maximální výše podpory je 170 tisíc korun, Karlovarský kraj podpoří projekty v celkové hodnotě 2 milionů korun.

Další informace naleznete v sekci Inovační vouchery na internetových stránkách KARP a na stránkách Karlovarského kraje.

Inovační vouchery jsou poskytovány Karlovarským krajem od roku 2012. Od této doby bylo podpořeno 65 projektů ve 43 firmách Karlovarského kraje. Celková částka podpory již dosahuje téměř pět milionů korun. Ročně získají inovační voucher přes dvě třetiny žadatelů.

Inovační vouchery pro rok 2018 vyhlášeny
Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“