Českobavorský kongres malých a středních podnikatelů poprvé Čechách

4. 4. 2018

Víte, jaký vliv bude mít pokračující digitalizace na Vaši firmu? V rámci Česko-bavorského kongresu malých a středních podniků, který se bude konat na Fakultě strojní ZČU v Plzni dne 3. 5. 2018 můžete získat inspiraci, jak efektivně využít její pozitivní vlivy. Využijte příležitosti získat vazby na české a německé partnery, vyměňte si zkušenosti nebo získejte přístup k novým technologiím. Využijte zkrátka vítr digitalizace a možnosti výzkumných a průmyslových projektů, abyste se dostali o krok vpřed ve směru budoucnosti, vyšších marží a Vašeho růstu.

Další informace o akci a o způsobu přihlášení na akci naleznete v přiložené pozvánce.

Českobavorský kongres malých a středních podnikatelů poprvé Čechách

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“