ŠKOLY: Počet studentů na pobočkách VŠ

K datům

V Karlovarském kraji dlouhodobě působí 3 pobočky vysokých škol. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, provozována v Chebu, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze s pobočkou v Karlových Varech a soukromá Vysoká škola finanční a správní. Mimoto v regionu krátkodobě působily v posledních letech také Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity a soukromá Vysoká škola podnikání a práva. V akademickém roce 2021/2022 byla otevřena v Chebu také pobočka Fakulty pedagogcické Západočeské univerzity. Následující graf zachycuje vývoj počtu studentů na jednotlivých pobočkách vysokých škol v Karlovarském kraji.

Následuje graf s daty o počtu studentů pobírajících stipendium pro studenty vysokých škol, které slouží k podpoře návratu kvalifikované pracovní síly do Karlovarského kraje.

Zdroje dat

  • Šetření mezi pobočkami VŠ působícími v Karlovarském kraji

Aktualizace dat

Data jsou aktualizována jednou ročně k 30. 6.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“