ŠKOLY: Počet studentů na středních školách

Počet studentů na středních školách

K datům

Následující vizuál je věnován datům o středních školách v regionu. Zdrojem těchto dat jsou Výroční zprávy o stavu školství v kraji. Vizuál zobrazuje data o počtu studentů středních škol se sídlem v Karlovarském kraji (podle jednotlivých oborů). V sekci jsou zároveň k dispozici informace o počtu studentů studujících na pobočkách vysokých škol a univerzit situovaných v Karlovarském kraji. Podpora technických a přírodovědných oborů zvyšuje předpoklady pro zavádění technologických inovací. V níže uvedených datech je proto možné tyto obory filtrovat zvlášť. V datech posuzujeme technické a přírodovědné obory na základě Definice technického vzdělávání Technologické agentury České republiky

Zdroje dat

Aktualizace dat

Data jsou aktualizována jednou ročně k 30. 6.

Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“