OBCE: Mapa chytrých řešení obcí a měst

Mapa chytrých řešení

K datům

Inovace v obích a městech jsou spojeny s chytrým regionem. První data zveřejněná v mapě byla získána během činností na Analýze chytrých řešení pro města a venkov, která byla vytvořena v roce 2020. Jejím cílem bylo vytvořit dokument, který napomůže místním samosprávám zorientovat se v problematice chytrého regionu a vyzvihne příklady dobré praxe z obcí a měst různých velikostí z ostatních regionů České republiky, ale také z Karlovarského kraje. Součástí mapy jsou také informace o obcích, které se zapojily do našich aktivit.

Na mapu chytrých řešení průběžně umisťujeme všechna řešení, na která v našem kraji narazíme. Víte o chytrém řešení, které v mapě nemáme? Vyplňte nám náš formulář a toto řešení na mapu doplníme.

Zdroje dat

  • Vlastní rešerše webových stránek obcí a měst Karlovarského kraje

Aktualizace dat

Data jsou aktualizována průběžně.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“