Kreativní vouchery

K datům

Kreativní vouchery poskytují od roku 2020 podporu na rozvoj netechnologických inovací, mezi které patří především marketing a produktový a průmyslový design. Kreativní vouchery jsou založeny na spolupráci dotačním titulem podpořené firmy s kreativcem. Následující data zobrazují údaje o úspěšnosti realizovaných projektů, ale také o galerii kreativců, která shromažďuje údaje o kreativcích vystupujících v dotačním titulu v roli poskytovatele služby. Podrobnější informace o dotačním titulu naleznete na internetových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Z vizuálu je možné získat přehled o úspěšnosti jednotlivých žadatelů v rozložení na úspěšný a podpořený voucher (žadatel získal dotační podporu), úspěšný a nepodpořený voucher (žadatel získal nárok na podporu, ale např. nepodepsal smlouvu o dotaci) a neúspěšný a nepodpořený (žadatel neuspěl v hodnocení žádosti). Žadatele je možné filtrovat na právnické a fyzické osoby.

Součástí uvedných dat je také přehled o kreativcích registrovaných v Galerii kreativců podle oboru jejich zaměření a podle četnosti jejich využití v roli poskytovatele služby v rámci dotačního titulu. Také registrace do galerie má svá pravidla. Pro uveřejnění profilu kreativce je nutné především disponovat sídlem nebo provozovnou společnosti na území Karlovarského kraje, je nutné ale také podnikat pod identifikačním číslem (IČ) a odpovídat oborovému zařazení galerie. Z těchto důvodů někteří kreativci nemohli být v galerii po registraci publikováni (v grafu uvedeni jako "Nezařazen do galerie").

Zdroje dat

  • Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Aktualizace dat

Data jsou aktualizována jednou ročně k 15. 12.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“