Inovační vouchery

K datům

Inovační vouchery poskytují již od roku 2012 podporu na rozvoj technologických inovací. Následující data zobrazují údaje o úspěšnosti realizovaných projektů. Podrobnější informace o dotačním titulu naleznete na internetových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Z vizuálu je možné získat přehled o úspěšnosti jednotlivých žadatelů v rozložení na úspěšný a podpořený voucher (žadatel získal dotační podporu), úspěšný a nepodpořený voucher (žadatel získal nárok na podporu, ale např. nepodepsal smlouvu o dotaci) a neúspěšný a nepodpořený (žadatel neuspěl v hodnocení žádosti). Data poskytují také přehled o počtu podpořených projektů v jednotlivých doménách specializace definovaných Regionální inovační strategií Karlovarského kraje a o poskytovatelích znalostí (tj. výzkumná organizace, která na základě voucheru předává žadateli znalosti a zpracovává pro něj požadovaný výstup).

Zdroje dat

  • Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Aktualizace dat

Data jsou aktualizována jednou ročně k 31. 10.Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“