Asistenční vouchery

K datům

Asistenční vouchery poskytovaly podporu na rozvoj strategicky významných projektů Karlovarského kraje pro žadatele ze soukromého i veřejného sektoru. Následující data zobrazují údaje o úspěšnosti realizovaných projektů v rozčlenění na veřejný a soukromý sektor. Podrobnější informace o dotačním titulu naleznete na internetových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Úroveň podpoření projektu:

  • úspěšný a podpořený voucher (žadatel získal dotační podporu),
  • úspěšný a nepodpořený voucher (žadatel získal nárok na podporu, ale např. nepodepsal smlouvu o dotaci),
  • neúspěšný a nepodpořený (žadatel neuspěl v hodnocení žádosti).

Zdroje dat

  • Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Aktualizace dat

Data nejsou pravidelně aktualizována.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“