Srovnání inovačních infrastruktur Karlovarského kraje s ČR

K datům

Data byla sesbírána v prvním čtvrtletí roku 2021 během mapování inovačních infrastruktur v České republice pro účely tematické porady vedení Karlovarského kraje k vědeckotechnickému parku konané v únoru 2021. Podávají přehled o inovační infrastruktuře Karlovarského kraje v kontextu s ostatními regiony České republiky. Data vypovídají především o nedostatečném zastoupení jednotlivých typů infrastruktur v Karlovarském kraji (obvzlášť ve veřejném sektoru). Doposud působí v Karlovarském kraji pouze 2 inovační infrastruktury ve veřejném vlastnictví (veřejná výzkumná organizace Institut lázeňství a balneologie a coworkingové centrum v Horním Slavkově). Informace o zdroji a aktualizaci dat jsou uvedeny pod vizuálem.


Zdroj dat

Aktualizace dat

Data nejsou pravidelně aktualizována.


Vize

„Karlovarský kraj – kraj vstřícný inovacím, podnikavosti a mezinárodní spolupráci, který kreativně rozvíjí místní lidský potenciál, znalosti a hospodářské tradice.“